در این فهرست نام زنان ثروتمند جهان نیز دیده می‌شود که فرانسواز بتانکور، تاجر فرانسوی و دختر آندره بتانکور، بنیانگذار شرکت فرانسوی اورئال در صدر آن قرار دارد. خانم بتانکور در حال حاضر با حدود ۷۴ میلیارد دلار ثروت، دوازدهمین فرد ثروتمند جهان است.