نخستین موارد ابتلا به بیماری آبله میمون در بین کودکان در آمریکا مشاهده و ثبت شد.