فرانسه با ثبت نزدیک به ۳۷۰ هزار ابتلای جدید به کرونا در یک شبانه روز حد نصاب تازه‌ای برجای گذاشت که از ابتدای همه گیری تاکنون هرگز سابقه نداشته است.