شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از ۲۵۸ میلیون نفر، شمار جان باختگان به بیش از پنج میلیون و یکصد هزار نفر و تعداد افراد بستری نیز به بیش از ۱۹ میلیون نفر افزایش یافت.