تنها دو روز پس از هشدار وزیر بهداشت عراق مبنی بر اینکه “طوفان کرونا” در این کشور همه مردم را در معرض خطر و بحران جدی قرار خواهد داد؛ روز چهارشنبه بالاترین آمار شیوع ویروس در این همسایه غربی ایران ثبت شد.