ایلان ماسک مالک جدید توییتر قصد دارد برای اشتراک جدید توییتر آبی ماهانه ۱۹.۹۹ دلار از کاربران دریافت کند.