به دنبال یکسری تیراندازی مرگبار که منجر به کشته شدن چهار نفر در ایالت تنسی آمریکا شد، پلیس از شهروندان خواست برای امنیت خود در خانه بمانند.