منابع فلسطینی از تیراندازی قایق های رژیم صهیونیستی به سمت صیادان در نوار غزه خبر دادند.