خبرنگار المیادین از تیراندازی شدید نیرو‌های سعودی در کاخ معاشیق، مقر رئیس جمهور فراری یمن در عدن در جنوب یمن خبر داد.