خشونت های مسلحانه و تیراندازی های مرگبار که در آمریکا عادی شده است، این بار در کلیسایی در ایالت کلرادو، یک کشته و دو مجروح بر جا گذاشت.