تیراندازی مرگبار روز پنجشنبه (امروز) فرد مسلح در شهر «ولانس» واقع در جنوب شرقی فرانسه حداقل یک کشته و یک زخمی بر جا گذاشت.