تیراندازی در نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس حداقل هفت مجروح بر جای گذاشت.