پلیس فیلادلفیا گزارش داد براثر تیراندازی در نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس در این شهر هفت نفر زخمی شدند.