تیراندازی روز جمعه در شهر شیکاگو آمریکا یک کشته و هفت زخمی بر جا گذاشت.