بر اثر تیراندازی در نزدیکی یک فروشگاه مواد غذایی در شهر میلواکی واقع در ایالت ویسکانسین دو مرد از جمله یک نگهبان کشته و یک نفر دیگر مجروح شد.