رسانه های آمریکایی از تیراندازی به چند نفر در شهر «برایان» ایالت تگزاس خبر دادند.