وقوع تیراندازی در مراسم چهارم ژوئیه روز استقلال آمریکا به کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن ۱۹ نفر منجر شد.