رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند، در شهرستان «کامبرلند» ایالت نیوجرسی خبر‌ها از تیراندازی به حداقل ۶ نفر حکایت دارد.