بالگرد حامل رییس جمهوری کلمبیا و چندین مقام دولتی این کشور صبح شنبه (به وقت محلی) هدف تیراندازی و گلوله قرار گرفت.