وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی خود در نشست اتحادیه عرب در قاهره مدعی شد که یک «ایران مسلح به تسلیحات هسته‌ای» تهدیدی علیه کل منطقه خاورمیانه خواهد بود!