شرکت خودروسازی تویوتا ژاپن ۹.۵۲۸ میلیون خودرو در ۲۰۲۰ فروخته که بالاتر از ۹.۳۰۵ میلیون خودرو وولکس واگن آلمان است. به این ترتیب تویوتا رتبه برتر در فروش خودرو در جهان را به دست آورده است.