وزارت بهداشت تونس شنبه شب اعلام کرد که واکسن روسی «اسپوتنیک V» ضد کرونا را به مدت یکسال برای عرضه در بازار این کشور به ثبت رسانده است.