توقف موقت فروش سلاح به عربستان و امارات توسط دولت بایدن، اعلام آمادگی صدر برای میانجیگری بین ایران و عربستان، اعلام آمادگی روسیه برای صادر کردن اورانیوم غنی‌شده مازاد ایران، اولین نشست خبری وزیر خارجه جدید آمریکا با محوریت برجام و بحران یمن و برگزاری رزمایش آمریکا و امارات برای محافظت از مراکز حیاتی، از مهمترین خبرها، رویداد‌ها و تحولات خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.