تروئیکای اروپایی نسبت به آینده برجام ابراز نگرانی کرد.