جن ساکی سخنگوی کاخ سفید مدعی شد که سلاح‌های ارسالی آمریکا به اوکراین تنها برای کمک به این کشور به منظور دفاع از خود هستند.