شرکت فیسبوک در واکنش به انتشار اخباری درخصوص نشر اطلاعات موجود در حساب کاربری بیش از ۵۳۰ میلیون نفر توضیحاتی را ارائه کرده است.