رئیس جمهور آمریکا گفت: به خاطر روابط با اروپا از تحریم شرکت عامل خط لوله انتقال گاز نورد استریم ۲ چشم پوشی کردم.