مشاور وزیر کشور عراق به زائران ایرانی اربعین حسینی (ع)، توصیه کرد تا زمان تثبیت اوضاع، صبور باشند.