رئیس مستعفی موساد، دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی یکشنبه شب به وقت تهران خواهان افزایش فعالیت نظامی علیه ایران شد.