رئیس شورای عالی سیاسی یمن بر توانایی حمله به هر نقطه در آبهای اطراف یمن تاکید کرد.