دیپلمات ارشد روسیه در حساب توئیتری خود نوشت: توانایی (تولید بمب هسته‌ای) به معنای تمایل یا برنامه ریزی (برای تولید آن) نیست.