منابع رسانه‌ای از تصمیم گازپروم برای ازسرگیری مجدد عرضه گاز روسیه از طریق اتریش خبر دادند.