خبرگزاری فرانسه گزارش داد که کشور‌های غرب آفریقا بر سر تحریم‌های “خیلی سخت” علیه مالی به علت کودتای سال ۲۰۲۰ در این کشور، به توافق رسیدند.