منابع خبر از توافق میان پاکستان و عربستان برای افزایش همکاری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری‌ تجارت و انرژی خبر دادند.