رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی بر احیای زودهنگام توافق هسته‌ای تاکید کرد.