توافق نظامی میان روسیه و عربستان، گزارش سازمان جهانی بهداشت از انتقال کرونای انگلیسی به ۱۰۱ کشور، توافق آمریکا و کانادا برای تقابل با چین، نشست شورای امنیت درباره خطرات تغییرات آب و هوایی برای جهان و درخواست پارلمان ونزوئلا برای اخراج نماینده اتحادیه اروپا از جمله مهم ترین خبرها و رویدادهای مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.