مشاور رئیس جمهوری سودان جنوبی از توافق احتمالی «عبدالله حمدوک» نخست وزیر برکنار شده با «عبدالفتاح البرهان» فرمانده ارتش سودان که رهبر کودتا در این کشور را برعهده داشت، خبر داد.