روزنامه الشرق الأوسط به نقل از یک منبع بلندپایه سیاسی در لبنان اعلام کرد که نشست علی حسن خلیل، معاون سیاسی رئیس مجلس و حسین خلیل معاون سیاسی دبیرکل حزب الله لبنان با جبران باسیل، رئیس جریان ملی آزاد و با حضور وفیق صفا، مسوول ارتباطات و هماهنگی حزب الله لبنان در کاخ بعبدا انجام شد نه در منزل باسیل در البیاضه.