زمانی که ترامپ در سال ۲۰۱۸ از توافق اولیه ـ که آن را بدترین توافق تاریخ می‌خواند ـ خارج شد و قول داد ایران را مجبور کند، بار دیگر دور میز مذاکره بنشیند، معتقد بود می‌تواند به توافق بهتری دست یابد و به حمایت ایران از حکومت سوریه، کمک‌های مالی آن به گروه های نیابتی و آزمایش‌های موشکی این کشور پایان دهد؛ اما وی هیچ گاه نتوانست ایرانیان را پای میز مذاکره بازگرداند.