– شرکت صنایع دفاعی «ایدج» امارات امروز (پنجشنبه) با شرکت صنایع هوانوردی «آی ای آی» رژیم صهیونیستی برای طراحی و ساخت کشتی‌های نظامی و تجاری بدون سرنشین توافق‌نامه‌ امضا کردند.