یک قانونگذار جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا خواستار در نظر گرفتن محدودیت‌های دائمی علیه ایران در هر گونه توافق آتی با ایران شده است.