کشور مصر از اعزام ۵ هزار کارگر فصلی برای کمک به تأمین نیاز‌های بخش کشاورزی یونان در آینده نزدیک خبر داد.