امریکایی‌ها درچارچوب توافقات و احیانا بده بستان هایپشت پرده مک گورک (مسؤول امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا) با سرگئی ورشینین، (معاون وزیر خارجه روسیه) و الکساندر لاورنتیف (فرستاده پوتین)، مایلند شمال شرق سوریه را به روسیه واگذار کنند.