امروز، دوشنبه دیداری مفصل بین وزیران خارجه قطر و مصر در دوحه برگزار شد.