جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همزمان با افزایش تنش ها با روسیه بر سر اوکراین، در تماس ویدئویی با رهبران کشورهای غربی متحد واشنگتن، مسکو را در صورت حمله احتمالی به کی یف به پیامدهای شدید اقتصادی تهدید کردند.