آکسیوس: آمریکا طی روزهای گذشته در تلاش بوده به مقامات اسراییل بفهماند که توافق هسته ای با ایران قریب الوقوع نیست و واشنگتن در برابر ایران هیچ عقب نشینی نداشته است.