منابع خبری می‌گویند تمرین مراسم سوگند ریاست جمهوری جو بایدن به تعویق افتاده است.