رسانه‌ها از تمرین خلبانان اماراتی با رژیم صهیونیستی در رزمایشی در یونان برای حفظ آمادگی رزمی و موارد دیگر خبر دادند.