پوتین ممنوعیت معاملات با شرکت های غیر دوست خارجی را تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید کرد.