هیات دولت جمهوری آذربایجان روز جمعه تصمیم گرفت اعمال قرنطینه برای مقابله با ویروس کرونا در سراسر این کشور تا اول ماه ژوئن ( ۱۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ) تمدید کند .